Mustafa Al-Sayed Issa argumenterar på Aftonbladet…

Mustafa Al-Sayed Issa argumenterar på Aftonbladet debatt den 23:e januari kring de frågor som ställs om vilka de unga männen är som åker för att kriga för IS och andra militanta islamistiska rörelser och varför dessa unga män väljer att åka.

Al-Sayed Issa väljer, som så gott som alla nuvarande eller tidigare företrädare för Sveriges Unga Muslimer – SUM – och t.ex. Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén – MMR – att desperat försöka att totalt disassociera dessa kombattanter och syftet med deras deltagande i åtalbara krigsbrott från allt som har med Islam att göra. Istället väljer han, liksom hans gelikar, att, i syfte att undgå all form av kritik, kasta tillbaka skulden i knäet på västerlandet.

Helt korrekt konstaterar Al-Sayed Issa att dessa män har mycket lite gemensamt. Det finns inga självklara orsaker att hitta i t.ex. ekonomisk utsatthet eller utbildning. Det finns bara en enda gemensam faktor. Islam.

Al-Sayed Issa hävdar att det bara finns två orsaker. Den ena är ”Det är orättvisa, förtryck, utländsk inblandning, politisk instabilitet och många år av diktatur.” och den andra är ”Att ungdomarna väljer just IS beror främst på att det inte finns några anslutningskrav – andra grupper i Syrien tackar nej till okända utlänningar.”.

Som om alla som vill kriga, våldta och slakta bara för att man kan har en given och självskriven hemmahamn i IS när man vill ha lite kul och skära halsen av några kuffr och våldta några yazidiska kvinnor och flickor.

Det Al-Sayed Issa et al ger uttryck för är en fullkomligt perverterad inställning. Naturligtvis har de som väljer att strida för militanta islamistiska rörelser allt med islam att göra.

Annars vore det enkelt att säga att erkänt kristna abortklinikbombare i USA inte alls har med kristendomen att göra. Stalin, Mao och Pol Pot hade inget med kommunismen att göra när dom såg till att kanske en 80-100 miljoner människor dog. Och de tyska soldaterna inom SS Totenkopf som drev utrotningslägren i Hitlertyskland hade givetvis inget med nazismen att göra.

Än mera skrämmande är att det inte bara är högröstade företrädare för islamistanstrukna muslimska rörelser i Sverige, som samtidigt gör sig själva till talespersoner för alla muslimer och som också efterfrågas av svenska massmedia och politiker, som ger uttryck för denna totalt världsfrånvända vilja att separera illdåd som begås i islams namn från islam. Det är tyvärr gott om icke-muslimska debattörer som har anammat denna villfarelse och det av för mig fullkomligt obegripliga skäl.

Ett citat från Maimuna Abullahis och Fatima Dobakils, Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén – MMR – debattartikel här i Aftonbladet den 26:e augusti 2014.

Trots att man påstår att lagstiftningen inte på något sätt är riktad enbart mot muslimer, har de 26 kända frihetsberövandena som gjorts med stöd av lagen varit mot muslimer. Samtliga 12 som åtalats har varit muslimer.

Av dessa gripanden, har Åklagarkammaren för säkerhetsmål endast lyckats få till två fällande domar. Med detta resultat kan vi dra slutsatsen att Sverige i kriget mot terrorismen har etablerat raslagar som enbart riktar in sig på svenska muslimer.

Ett debattartikel med ett uttalande som, mig veterligen är totalt oemotsagt vilket i sig är fullkomligt obegripligt, är enbart ett uttryck för en ytterligt medveten och planerad vantolkning och ett klart uttryck för en politisk islamsk vilja. Dock går ovan hand i hand med Al-Sayed Issas slutkläm:

”I stället föreslås ytterligare åtgärder som begränsar människors frihet. Jag befarar att det ger en motsatt effekt att tillämpa lagar som i andra länder visat sig endast inskränka på vanliga muslimers liv, att hårdare lagstiftning blir ännu en anledning för människor att känna sig utsatta.”.

De åtgärder som måste vidtas är att hela det s.k. muslimska civilsamhället måste mobilisera sig i kampen mot rekryteringen till IS, Al-Shabaab, Boko Haram och andra militanta islamistiska rörelser. Det ytterst viktigt att imamer och moskéer leder kampen eftersom allt, oavsett vad Al-Sayed Issa et al hävdar, har med islam att göra. Det är endast de som är skolade i islam som kan ta debatten med både rekryterare och rekryter. Givetvis måste dom ha hela samhällets stöd.

De muslimska organisationer som inte ställer upp på våra värderingar måste fråntas sin samhälleliga finansiering.

Det måste göras retroaktivt straffbart att strida för terroristklassade organisationer. Det innebär att de som är på väg att resa ut ur Sverige för att ansluta sig till strid eller som vänder åter från strid måste gripas vid gränsen eller senare.

Hemvändare måste åtalas och ställas inför rätta och faktiskt få straff. En dask på handleden duger inte. Svensk lagstiftning är på tok för naiv. Dessutom måste hemvändare ställas inför övervakning och avprogrammering. Givetvis ska det finnas rätt till återanpassning till samhället efter avtjänade straff.

Vi måste kunna återkalla dessa personers pass före, under och efter deltagande i strid och också se till att nya pass endast kan utfärdas efter särskild prövning.

Vi får samtidigt inte glömma bort de nazianstrukna män som åker till Ukraina för att slåss mot separatister och ryssar. Det finns ingen anledning att se genom fingrarna med dessa individer.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s