Etablering av migranter – en våt dröm?

Läser snabbt igenom Arbetsförmedlingens återrapport till departementet om etableringen av vissa nyanlända från september 2015 och det är, som vanligt, obehaglig läsning (http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Rapporter/Aterrapportering/2015-09-02-Etablering-av-vissa-nyanlanda—statistik-kring-etableringsuppdraget.html).

Av de 47.702 personer som vid tillfället var kvar i etableringen hade 33+16 procent (49 procent) grundskola på 9 eller 10 år eller mindre utbildning.

Betänk att de 7 länder från vilka vi, 2015, tog emot flest migranter var: Syrien, Afghanistan, Irak, Statslös, Eritrea, Somalia och Iran så kan vi tänka oss kvalitén på utbildningen (http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aa8/1451894594488/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.xls).

Syrien hade, före kriget, troligen ett av Mellanösterns sämsta utbildningssystem. Afghanistan har haft ca 30+ års krig. Irak har bra standard trots usla förutsättningar. Statslösa är troligen Palestinier från Libanon och eventuellt Västbanken och Gaza. Iofs brukade Palestinier förr i tiden vara välutbildade men frågan är om dom är det idag. Eritrea är inte direkt känd för sin ”academic prowess” och Somalia ska vi inte ens prata om. Iran, däremot, ligger, sägs det, inte så långt efter oss.

Från dessa 7 länder kom 138.726 av de totalt 162.877 eller 85 procent som sökte asyl i Sverige 2015. Totalt sett antyder detta att det inte direkt är intelligentian som kommit.

Notera dock att statistiken är ganska långsiktig och att spikar i utbildning inte alls är utesluten. Men om inte den välutbildade eliten i Damaskus har inlett ett veritabelt exodus, iofs inte uteslutet, så är nog talet om 30 procent akademiker kraftigt överdrivet. Dessutom, en läkare i Damaskus innebär inte nödvändigtvis nordeuropeisk standard. Ca 40 procent av utomeuropeiskt utbildade läkare misslyckas i AT-examineringen (http://www.svd.se/utlandska-lakare-blir-oftare-underkanda).

Tillbaka till Arbetsförmedlingens återrapport. Av de 47.702 kvarvarande i etableringen har 140 personen en självskattad forskningsutbildning. 10.126 har ”gymnasial” utbildning och sedan håller Arbetsförmedlingen fast vid sin något absurda tolkning av ”högre utbildning”; eftergymnasial utbildning kortare än 2 år och eftergymnasial utbildning 2 år eller längre.

Värt att notera är att ingen akademisk examina i Sverige tar under 3 år att studera in.

Om vi sedan tittar på utfallet sedan 2010 när etableringsreformen trädde ikraft är siffrorna mycket skrämmande (sidan 19 i återrapporten). Värt att notera är att bara ca 7 procent beräknas ha fått ett osubventionerat arbete.

kurva

Av de sju länder från vilka vi får flest migranter får följande antal i procent stanna – d.v.s. uppehållstillstånd:

 • Eritrea och Syrien – 100 procent
 • Statslösa – 95 procent
 • Afghanistan – 74 procent
 • Somalia – 71 procent
 • Iran – 61 procent
 • Irak – 58 procent

Omsatt i antal personer baserat på de som fick uppehållstillstånd under 2015 innebär detta:

 • Eritrea och Syrien 7.231 + 51.338 * 100 procent = 58.569
 • Statslösa 7.711 * 95 procent = 7.325
 • Afghanistan 41.564 * 74 procent = 30.757
 • Somalia 5.465 * 71 procent = 3.880
 • Iran 4.560 * 61 procent = 2.781
 • Irak 20.857 * 58 procent = 12.097

Eftersom det talas om att vi ska avhysa mellan 60.000 och 80.000 personer. De som får stanna av de top 7 ländernas ursprungliga 138.726 är 115.409 personer varav:

 • 38.085 har förgymnasial utbildning om 9 år eller mindre
 • 18.465 har förgymnasial utbildning om 9 eller 10 år
 • 24.236 har gymnasial utbildning
 • 5.770 har eftergymnasial utbildning kortare än 2 år
 • 28.852 har eftergymnasial utbildning 2 år eller längre
 • 346 har forskarutbildning

Några 60.000 till 80.000 att sparka ut hittar då inte jag.

Dessa personer ovan ska då läggas till de tidigare 47.702 som är kvarvarande i etableringsuppdraget. Inalles blir dom då 163.111 personer. Och med tanke på diagrammet ovan så är chansen till arbete på 2 år en lika våt som febrig dröm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s