Förlängd skolplikt för nyanlända – Någon idé?

Liberalernas Jan Björklund och Christer Nylander skriver på DN Debatt om att skolåldern måste höjas för de nyanlända barn och ungdomar som kommer till Sverige senare än runt mellanstadieåldern.

Liberalerna förespråkar förutom höjd maxålder för grund- och gymnasieskolan även speciella studieplaner och förkortade sommarlov. Syftet är att ge så många nyanlända barn och ungdomar som möjligt möjlighet att kvalificera sig till gymnasium och, om hen så vill, ytterligare studier.

Avgörande för både behövd längd på skolgång och nivå är naturligtvis barnets/ungdomens ålder men också vilken studiebakgrund hen har haft och, sist men inte minst, vilken kvalité som den tidigare undervisningen haft.

Ju högre ålder desto mera bantad studieplan – läs färre ämnen och ytligare kunskap. Låt alltså den nyanlände ”tenta” av ämne för ämne för att på individnivå fastställa aktuellt kunskapsläge och sedan skapa en individuell studieplan med de av de bedömt viktigaste ämnena som ”får plats” på den tid som finns innan hen trillar över åldersstrecket.

Idag ska den kompletta grundutbildningen omfatta följande:

 • – bild,
 • engelska,
 • hem- och konsumentkunskap,
 • – idrott och hälsa,
 • matematik,
 • – musik,
 • naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi,
 • samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap,
 • – slöjd,
 • svenska eller svenska som andraspråk, och
 • – teknik.

Det av mig fetade måste anses som minimum av ämnen, de kursiverade bonus och resten för de som har tid över.

Vi kan direkt se att det kommer att finnas åtskilliga personer som kommer att behöva anses ha en “komplett” grundutbildning trots att den inte är komplett på samma sätt som för den som gått alla nio åren.

Utbildningsbakgrund

En faktor som kommer att bli avgörande är naturligtvis vilken utbildningsbakgrund som finns att bygga på.

Låt oss titta lite på de sex länder som vi tar in flest asylsökande från och vad dom kan tänkas ha i bagaget när det gäller utbildning. Nu tittar vi på genomsnitt och siffrorna är i allmänhet från 2012 och 2013. Jag gör också ett antagande om att statslösa är huvudsakligen palestinier eftersom detta i alla fall brukade vara en definition förr. Det finns naturligtvis flera som kan gå in under denna kategori idag.

I Migrationsverkets statistik är statslösa en stor grupp. I statistik jag refererar till finns givetvis inte begreppet statslös, jag har därför gått på någon slags gammal uppfattning och valt siffror för Palestina.

De länder som vi tar emot flest asylsökande med beviljade uppehållstillstånd från är (2015 års siffror: antal, procent med UT och snitt antal års skolgång – listan är sorterad i antal personer i fallande ordning):

 • Syrien – 20677 – 100% – 6.6 år (2012)
 • Eritrea – 7450 – 100% – 3.4 år (2012)
 • Statslös  (Palestina?) – 3954 – 95% – 8.9 år (2012)
 • Afghanistan – 3071 – 74% – 3.2 år (2012)
 • Somalia – 2907 – 71% – ? år
 • Irak – 2797 – 58% – 5.6 år (2012)

Som jämförelse kan vi ta Sverige med 11.6 års skolgång (2012). Data från UNDP.

Med lite hjälp från Education Index kan vi se hur “kvalitativ” utbildningen är. Om värdet ‘1’ är idealt och ‘0’ är ingenting så är ländernas ranking som följer (i fallande ordning):

 • Statslös (Palestina?) – 0.662
 • Syrien – 0.553
 • Irak – 0.467
 • Afghanistan – 0.365
 • Eritrea – 0.228
 • Somalia – 0.0

Och Sverige landar på 0.830.

En vansinnigt ovetenskaplig “metod” att vikta ihop detta till något slags värde är att räkna med år * kvalitet.  Jag påstår inte alls att det finns någon slags sanning i nedan, men det kan ge en tankeställare (i fallande ordning):

 • Statslös – 5,8918
 • Syrien – 3,6498
 • Irak – 2,6152
 • Afghanistan – 1,168
 • Eritrea – 0,7752
 • Somalia – 0

Och som jämförelse Sverige med 9.628

Tror någon att höja skolplikten till 20, ganska pointless eftersom det verkar vara möjligt redan idag, ger mycket utfall?

Ja, kanske! Beroende på hur hårt studierna bedrivs, den individuella studieplanens innehåll och hur bra pedagogiken är. Nu ska vi dock tänka på att vi helt enkelt inte har vare sig nog med behöriga lärare eller skolböcker på elevernas hemspråk. De med någon form av lärarutbildning som kommer hit som asylsökande kan vi heller inte lämna åt sig själva.

Jag har en känsla av att det inte kommer att fungera utan att undervisningen sker på svenska så svenskan måste komma absolut först. Vårt skolsystem kommer inte att kunna klara av detta annars. Inte med lärarledd undervisning. Vågar vi ens chansa på e-skola?

Skolåldern

Liberalerna menar att grundskola ska vara möjlig/skolplikt upp till (och med?) 20 års ålder. Idag upphör skolplikten vid 18 års ålder. Intressant är att en elev har rätt att fullgöra sin grundutbildning även om skolplikten upphör dessförinnan men dock under maximalt två år till.

15 § En elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har rätt att slutföra den högsta årskursen, även om skolplikten upphör dessförinnan.

En elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har också rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås för respektive skolform. […]

Detta borde innebära att om den nyanlände är under 18 år har vederbörande rätt att börja i grundskolan och kan fortsätta där upp till 20 års ålder redan idag. Höjningen av skolplikten innebär egentligen bara en sanktionsgrund för samhället för de som inte vill gå till skolan.

Debattörerna nämner inte gymnasiet speciellt. Idag gäller rätt att börja t.o.m. första kalenderhalvåret då man fyller 20 år. Asylsökande ska dock ha påbörjat gymnasiet innan de har fyllt 18 år.

5 § Gymnasieskolan ska vara öppen endast för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år[…].

Man verkar alltså kunna fortsätta i gymnasiet till och med 23 års ålder om man håller takten.

Advertisements

One thought on “Förlängd skolplikt för nyanlända – Någon idé?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s