Skaka hand eller inte skaka hand, det är frågan

”Nej, att ta i hand ger dig inte bättre kvinnosyn”

hävdar tio högt placerade kvinnor i organisationen Svenska Muslimer för Fred och RättvisaAftonbladet Debatt. Detta givetvis föranlett av Yasri Khan-affären. SMFRs generalsekreterare, Yasri Khan, vägrar att skaka hand med TV4 nyheters kvinnliga reporter i samband med en intervju angående Khans nominering till Miljöpartiets partistyrelse och sedermera ”uthängd på tork”.

Yasri Khan: Därför tar jag inte i hand

Ropen skalla, alle man (kvinns) till drabbning!

“Återigen debatteras det om rätten att själv få bestämma hur man hälsar. Ännu en gång tillskrivs svenska muslimer negativa värderingar trots att deras prestationer tyder på raka motsatsen.”

Ja, debatten kommer upp igen och igen och igen eftersom den behövs. Låt mig säga följande.

(Har för mig att Khan refererade till seden att gnugga näsor. Det är en inuitsed men inte avsedd som allmän hälsning utan som en kärleksbetygelse mellan familj och nära vänner. Dessutom gnuggar man inte näsor, se Wikipedia.)

Jag langar inte fram näven det första jag gör om jag inte är på handskakarplan. Skulle jag komma till ett samhälle där mannen lägger handen över hjärtat och bugar lätt kommer jag att göra likaledes. Av respekt.

Är det för mycket begärt att ni iakttar de hälsningsnormer som gäller i samhället i stort och att visa respekt? Om ni hälsar på varandra på ett speciellt sätt är ni välkomna att göra det sinsemellan. Men i mötet med mig i det offentliga rummet följer ni, liksom jag, den kutym som existerar. Om nu inte bara ett enkelt ”hej” räcker.

Ja, det är en negativ värdering. Den hälsning som Yasri Khan vägrade att genomföra bottnar i en segregerande syn på män och kvinnor. I bästa fall betyder den bara att vi är olika. I värsta fall att kvinnor är mindre värda.

By the way… Vilka ”prestationer” pratar ni om?

”Det borde vara en självklarhet att vi idag kan hälsa på olika sätt än den i Sverige traditionella handskakningen.”

Nej, det är inte alls en självklarhet. Om med vilken rätt anser ni att ni kan tvinga mig till att hälsa på ett annat sätt än seden bjuder i min kultur?

”Det är viktigt att varje individ har tolkningsföreträde för ens egna handlingar, och att inte bli påtvingad eller tillskriven åsikter baserat på andras fördomar och felaktiga slutsatser.”

Detta var något av det dummast jag läst på länge. Om jag skulle vilja klappa en kvinna på stussen som hälsning (Gud förbjude!), har jag verkligen tolkningsföreträde då?

Självklart har inte varje individ rätt till tolkningsföreträde när det gäller normbrytande beteende om det är så att beteendet kommer i konflikt. Men häri ligger kanske faktiskt en punkt!

Jag är själv, som homosexuell man, en normbrytare. Eller var i alla fall det tidigare och är det säkert till viss del fortfarande. Men jag är den s.k. straight acting-typen av man. Jag har aldrig, i heterosexuella sammanhang, behövt freda mig från andra män på något vis. Däremot från amorösa kvinnor. Så, ligger det något i detta? Tja. Kanske.

Mitt dilemma tidigare var att det var svårt att vandra hand i hand på gator och torg med en annan man jag hyste känslor för och inte att grabba tag i näven på första bästa (hetero) man som passerade förbi. Så, nej! Det ligger nog inte så mycket i den punkten heller. Vi talar här om handskakning mellan främmande människor och inte en lagom intim handling som att gå hand i hand med en människa som man har djupare känslor för.

”Att vissa misstolkar Yasris agerande som nedvärderande av kvinnor är inget han bör hållas till svars för eller ta ansvar för. Han ansvarar för sina egna värderingar och bör därför också få definiera dem själv.”

Visst ansvarar Khan för sina värderingar och han får visst definiera dom, men däri ligger ingen rätt att tvinga dessa på andra människor som inte delar hans värderingar eller definitioner. Förvisso ska han hållas till svars! Och nu har han också fått ta ansvar.

”Rätten att värna sin integritet och att välja hur mycket och när man blir fysiskt berörd är för oss självklar och gäller alla, oavsett kön. Vårt samhälle bygger inte på fysisk beröring, det bygger på respekt och tolerans och ett välkomnande av mångfald.”

Så är det förvisso, men det finns en kroppsdel, säger en, som faktiskt är ”publik” och det är den hand man hälsar med. Resten av kroppen är privat!

Om hud på hand mot hud på hand (som för övrigt går att tvätta) är så hemsk när det sker mellan en man och en kvinna, bär åtminstone handskar! Och inte dom av latex, tack! Jag är faktiskt inte smittsam och inte heller parafil med fetisch för händer!

”För oss som känner och har arbetat med Yasri i den muslimska fredsrörelsen, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR), under många år är påståendet om att hans kvinnosyn på något sätt skulle vara problematiskt näst intill skrattretande.”

Mycket möjligt att påståendet att hans kvinnosyn är problematisk är skrattretande. Jag känner honom inte, men genom att ni delar hans synsätt så är ni inga sanningsvittnen i saken. Jag överlåter med varm hand skrattandet åt er och ni tycks redan ha tagit den uppmaningen på allvar.

”Som en central ledare inom SMFR har han [Yasri Khan] varit mycket noga med att kvinnor såväl som män ska finnas och delta på alla positioner.”

Utmärkt om det också skett på helt lika villkor. Tillåt mig att vara smått foliehattiskt konspiratorisk nu. Hur vet jag att ni inte bara är kuttersmycken?

”I ett demokratiskt samhälle behöver det skapas förutsättningar så att alla kan delta och ta ansvar för det samhälle de är en del av.”

Jo, i ett demokratiskt samhälle var ledorden! Eftersom ni hanterar frågan som ni gör så betvivlar jag att ni och jag har samma syn på vad ett demokratiskt samhälle är.

Det primära är att leva och verka i ett sekulariserat, demokratiskt samhälle som hävdar, med självklarhet, allas lika värde och lika rätt till samma möjligheter. Men också allas lika skyldighet till att bidra till samhället utan segregering och/eller snedvridning.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s