Är sex timmars arbetsdag möjlig?

Återigen poppar debatten om sex timmars arbetsdag upp genom ett försök på ett äldreboendet Svartedalens äldrecentrum i Göteborg (här, här och här). Personalen får mera energi, är mindre sjuk och de boende får mera omsorg. Men kostnaderna ökar. Något som inte är så konstigt. Men inte heller är det konstigt att alla på boendet, anställda som boende, mår bättre.

Försök med sex timmars arbetsdag har gjort på flera kommunala arbetsplatser och med samma resultat. Alla mår bättre, får mera ork, blir gladare och mindre sjuka och värdet på tjänsterna stiger. Så ock kostnaderna.

Även privata arbetsplatser har, dels haft på försök och dels permanentat, sex timmars arbetsdag. Med goda resultat ska påpekas. Ändå är motståndet hårt.

“Vi måste arbeta längre och hårdare!”

Men är det verkligen så? Måste de av oss som arbetar full tid verkligen jobba mera och längre?

De som, som vanligt, kämpar emot hårdast är moderaterna (här och här) och man har inga problem med att försöket i Göteborg avslutas – helst förr än senare – och, förmodligen, att ämnet aldrig någonsin kommer på tapeten igen.

Kan det finnas en lösning?

Oftast handlar det om att vi vill bibehålla heltidslön samtidigt som man går ner i arbetstid vilket kanske säger sig självt att det inte är rimligt. Men vem ska då betala, för det finns en kostnad i att ersätta den minskade samlade arbetstiden

Det skulle kunna vara så att vi kan dela på bördan.

Låt oss säga att den anställde, arbetsgivaren och staten (vi alla skattebetalare) och kommun och landsting (vi alla skattebetalare) delar lika. I stället för att jag tappar 25 procent i lön, dela dom 25 procenten på fem – det blir bara 5 procent per skalle – mycket grovt räknat.

Så, min bruttolön minkar med 5 procent, företagsbeskattningen får en fast del på 5 procent av bruttolönen per anställd och staten sänker arbetsgivaravgifterna beräknat tillsammans med den kommunal- och landstingsskatt som vi betalar på sammanlagt 15 procent av de 25 procenten.

Framför allt är det kommuner och landsting som kommer att drabbas genom att alla inte når upp till taket för statlig skatt. Hänsyn måste tas till det och justeras.

Vad är på plussidan då? Jo, flera kommer i arbete och kan gå från vad som brukar kallas “tärande” till att bli “närande”. Då handlar det om personer som går på a-kassa (statliga skattepengar), utvecklingsersättning och aktivitetsstöd (statliga skattepengar) och/eller har försörjningsstöd (kommunala skattepengar).

Det var den direkta plussidan det! Men det finns en indirekt plussida som inte ska föraktas. Flera kommer ur det s.k. utanförskapet, negativa sidoeffekter av arbetslöshet minskar.

Om den försörjningsbördan kan minska borde det kunna täcka upp för delar av de förlorade intäkterna. Med andra ord, omfördela lite pengar och kanske få ett gladare, friskare folk och ett bättre samhälle.

Oh well! Just a thought! Jag är inte ekonom så tro inte för mycket på några siffror. Det är principen jag vill åt!

I vilket fall, sex timmars arbetsdag och att dela på de arbeten vi har är något som vi måste börja prata om igen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s